Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 175 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2001-12-24
w sprawie:
powołania komisji do oceny przydatności rzeczowych składników majątkowych stanowiących wyposażenie magazynu Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2001-12-24 00:00:00


Zarządzenie Nr 174 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2001-12-24
w sprawie:
zatwierdzenia zarządzeń kierowników gminnych i powiatowych jednostek sektora finansów publicznych dotyczących procedury kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności.
Akt dodany dnia: 2001-12-24 00:00:00


Zarządzenie Nr 173 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2001-12-19
w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w gotówce i papierów wartościowych (weksle, czeki obce, akcje, obligacje, bony, itp.) znajdujących się w kasie Urzędu Miejskiego.
Akt dodany dnia: 2001-12-19 00:00:00


Zarządzenie Nr 172 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2001-12-19
w sprawie:
przyznania jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska studentom z gdańskich publicznych uczelni, studiującym za granicą.
Akt dodany dnia: 2001-12-19 00:00:00


Zarządzenie Nr 171 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2001-12-18
w sprawie:
upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku do wydawania, w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
Akt dodany dnia: 2001-12-18 00:00:00


Zarządzenie Nr 170 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2001-12-14
w sprawie:
upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku do pełnienia funkcji kontrolnych przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o ochronie środowiska.
Akt dodany dnia: 2001-12-14 00:00:00


*znaleziono 175 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 34.