Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 151 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2000-12-29
w sprawie:
zmieniające Zarządzenie w sprawie upoważnienia Wiceprezydentów Miasta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta do wydawania, w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
Akt dodany dnia: 2000-12-29 00:00:00


Zarządzenie Nr 150 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2000-12-29
w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w gotówce i papierów wartościowych (weksle, czeki obce, akcje, obligacje, bony, itp.) znajdujących się w kasie Urzędu Miejskiego.
Akt dodany dnia: 2000-12-29 00:00:00


Zarządzenie Nr 149 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2000-12-29
w sprawie:
wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2001 roku.
Akt dodany dnia: 2000-12-29 00:00:00


Zarządzenie Nr 148 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2000-12-29
w sprawie:
ustalenia form i zasad organizacji szkoleń w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2000-12-29 00:00:00


Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2000-12-29
w sprawie:
rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2000-12-29 00:00:00


Zarządzenie Nr 146 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2000-12-27
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku..
Akt dodany dnia: 2000-12-27 00:00:00


*znaleziono 151 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 30.