BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

        Szukaj        

kontakt: baw@gdansk.gda.pl


 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 132 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1999-12-31
21 KB
w sprawie:
zmiany Regulaminu przyznawania nagród w Urzędzie Miejskim w Gdańsku..
Akt dodany dnia: 1999-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 131 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1999-12-31
11 KB
w sprawie:
upoważnienia Kierownika Referatu Egzekucji Podatkowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku do dokonywania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska czynności egzekucyjnych.
Akt dodany dnia: 1999-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 130 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1999-12-31
8 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania działalności kontrolnej przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 1999-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 129 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1999-12-31
12 KB
w sprawie:
upoważnienia Pana Rolanda Budnika - Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku do przejęcia dokumentacji spraw prowadzonych i zakończonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 1999-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 128 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1999-12-30
15 KB
w sprawie:
upoważnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
Akt dodany dnia: 1999-12-30 00:00:00


Zarządzenie Nr 127 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1999-12-30
11 KB
w sprawie:
upoważnienia pani Danuty Janczarek - Sekretarza Miasta Gdańska do przejęcia dokumentacji spraw prowadzonych i zakończonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 1999-12-30 00:00:00


*znaleziono 131 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 26.