BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

        Szukaj        

kontakt: baw@gdansk.gda.pl


 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 101 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1998-12-31
12 KB
w sprawie:
przejęcia do prowadzenia przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku zadań i kompetencji z zakresu administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa.
Akt dodany dnia: 1998-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 100 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1998-12-31
29 KB
w sprawie:
powołania Zespołu do Koordynacji działań związanych z Pielgrzymką Ojca Świętego w Gdań-sku..
Akt dodany dnia: 1998-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 99 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1998-12-23
56 KB
w sprawie:
powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej..
Akt dodany dnia: 1998-12-23 00:00:00


Zarządzenie Nr 98 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1998-12-23
23 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz zadań referatów i zespołów.
Akt dodany dnia: 1998-12-23 00:00:00


Zarządzenie Nr 97 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1998-12-22
11 KB
w sprawie:
upoważnienia Pana Stanisława Wiśniewskiego do wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt na terenie osiedla - Wyspa Sobieszewska.
Akt dodany dnia: 1998-12-22 00:00:00


Zarządzenie Nr 96 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1998-12-11
22 KB
w sprawie:
powołania Przewodniczącego Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego Miasta Gdańska.
Akt dodany dnia: 1998-12-11 00:00:00


*znaleziono 101 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 20.