Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 1297 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2004-12-31
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Gdańska oraz dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku jako jednostki budżetowej.
Akt dodany dnia: 2004-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 1296 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2004-12-31
w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, położonych w Gdańsku - Zaspie "osiedla mieszkaniowe Zaspa jedn. C oraz jedn. D" przeznaczonych do sprzedaży jej użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej..
Akt dodany dnia: 2004-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 1295 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2004-12-31
w sprawie:
podania do publicznej wiadomości zmiany wykazu nieruchomości - zał. nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 341/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r., stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, położonych w Gdańsku przy ul. Wałowej 38, przeznaczonych do sprzedaży jej użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej.
Akt dodany dnia: 2004-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 1294 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2004-12-31
w sprawie:
odroczenia terminu płatności pożyczki.
Akt dodany dnia: 2004-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 1293 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2004-12-31
w sprawie:
oddania w dzierżawę na czas oznaczony gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.
Akt dodany dnia: 2004-12-31 00:00:00


Zarządzenie Nr 1292 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2004-12-31
w sprawie:
wyrażenia zgody na poniesienie z budżetu Miasta Gdańska jednorazowych wydatków wyższych niż wielkości wynikające z harmonogramu realizacji budżetu Miasta Gdańska na IV kwartał 2004 r..
Akt dodany dnia: 2004-12-31 00:00:00


*znaleziono 1781 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 356.