Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Uchwała Nr 1307 Rady Miasta Gdańska z dnia 2001-12-31
w sprawie:
zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLI/1266/2001 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności stawek opłaty targowej na terenie miasta Gdańska.
Akt dodany dnia: 2001-12-31 00:00:00


Uchwała Nr 1306 Rady Miasta Gdańska z dnia 2001-12-31
w sprawie:
ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Miasta Gdańska.
Akt dodany dnia: 2001-12-31 00:00:00


Uchwała Nr 1305 Rady Miasta Gdańska z dnia 2001-12-31
w sprawie:
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Majewskich 26.
Akt dodany dnia: 2001-12-31 00:00:00


Uchwała Nr 1304 Rady Miasta Gdańska z dnia 2001-12-20
w sprawie:
zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska.
Akt dodany dnia: 2001-12-20 00:00:00


Uchwała Nr 1303 Rady Miasta Gdańska z dnia 2001-12-20
w sprawie:
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gdańska na 2001 rok".
Akt dodany dnia: 2001-12-20 00:00:00


Uchwała Nr 1302 Rady Miasta Gdańska z dnia 2001-12-20
w sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdańsku od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska.
Akt dodany dnia: 2001-12-20 00:00:00


*znaleziono 1799 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 359.