BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 20172 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-12-21
25 KB
w sprawie:
nie podlega publikacji – sprawy wewnętrzne urzędu.
Akt dodany dnia: 2019-01-21 15:47:25


Zarządzenie Nr 11886 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2012-12-07
86 KB
w sprawie:
w sprawie zezwolenia Okręgowej Izbie Radców Prawnych ul. Nowe Ogrody 35 80-803 Gdańsk na używanie w obrocie nazwy Gdańsk w słowno-graficznym znaku towarowym „OIRP GDAŃSK”.
Akt dodany dnia: 2013-01-29 13:27:30


Zarządzenie Nr 2201 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-12-29
108 KB
w sprawie:
w sprawie odpisania z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku należności i nadpłat przedawnionych.
Akt dodany dnia: 2018-02-02 15:12:21


Zarządzenie Nr 2200 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-12-29
87 KB
w sprawie:
w sprawie odpisania z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku należności i nadpłat przedawnionych.
Akt dodany dnia: 2018-02-02 15:10:48


Zarządzenie Nr 2199 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-12-29
317 KB
w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej będącej pasem drogowym drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, której zarządcą jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym pod ogródek przydomowy.
Akt dodany dnia: 2018-01-03 14:39:09


Zarządzenie Nr 2198 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2017-12-29
95 KB
w sprawie:
zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2017 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2017 rok.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (118 KB )
  - Załącznik nr 2 (106 KB )
  - Załącznik nr 3 (90 KB )
  - Załącznik nr 4 (90 KB )
Akt dodany dnia: 2018-01-05 13:15:13


*znaleziono 43245 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 8648.