BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Status prawny i zadania miasta

Podstawowymi aktami prawnymi określającymi ustrój, organizację, zasady działania oraz kompetencje organów samorządu terytorialnego są:

metryczka publikacji