Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Oświadczenia majątkowe

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j. z późn. zm.).

Pobierz:

Wzór - druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (149 KB)

Wzór - druk oświadczenia majątkowego radnego gminy (53 KB)

Oświadczenia majątkowe są dostępne pod adresem bip.gdansk.pl/prawo-lokalne/oswiadczenia-majatkowe

Informacja ogólna