BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Oświadczenia majątkowe

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 t.j. z późn. zm.).

Pobierz: Aktualny druk oświadczenia majątkowego (149 KB)

Oświadczenia majątkowe są dostępne pod adresem bip.gdansk.pl/prawo-lokalne/oswiadczenia-majatkowe

Informacja ogólna