Adres:
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
NIP: 584-090-00-85
REGON: 190030083
tel.: 58 341 20 41
fax.: 58 524 46 09
e-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl

Wniosek o wydanie identyfikatora typu "T" uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy typu B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych) lub B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t).

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie identyfikatora typu "T" uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy typu B-5 "Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" lub B-18 "Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t" (86.03 KB)

Formularz wniosku w wersji drukowanej dostępny również w BOK Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. w godz. od 7.00 do 16.30.

Wymagane dokumenty:

Wniosek, który powinien zawierać:

Wniosek (dane, które powinny zostać wpisane do wniosku):

 1. dane wnioskodawcy:
  • osoba fizyczna:
   • imię
   • nazwisko
   • adres zamieszkania
   • PESEL
  • działalność gospodarcza:
   • nazwa
   • adres siedziby
   • NIP/REGON
 2. trasa – oznaczenie ulic, których dotyczy zakaz wjazdu
 3. uzasadnienie (określenie przyczyny/celu wjazdu pod znak B-5 lub B-18)
 4. dane pojazdu
  • marka pojazdu
  • numer rejestracyjny
  • masa rzeczywista pojazdu
  • liczba osi
 5. okres korzystania

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłata administracyjna:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwienia:

Nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku

Miejsce złożenia dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Odbiór identyfikatorów:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. w godz. od 7.00 do 16.30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Zajęć Pasa Drogowego - 80-205 Gdańsk, ul. Trubadurów 4

Kontakt do osób prowadzących sprawę: tel. 58 52 44 527

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

Inne informacje:

- brak -