Adres:
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
NIP: 584-090-00-85
REGON: 190030083
tel.: 58 341 20 41
fax.: 58 524 46 09
e-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl

Umieszczenie w pasie drogowym punktu handlowego, obiektu usługowo-handlowego, ogródka gastronomicznego, pojazdu gastronomicznego, reklamy, szyldu, reklamy wyborczej

Metryczka publikacji