Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o. o.

ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk

tel.: +48 500 324 115
e-mail: sekretariat.gcm@gdansk.pl
strona www: multimediagdansk.pl

NIP 5833222796
KRS 0000651507
REGON 366033639
Numer rachunku bankowego: 34 1160 2202 0000 0003 1613 9100

Oznaczenie sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 250.000,00 zł