BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Uchwała Nr 1553 Rady Miasta Gdańska z dnia 2018-05-24
100 KB
w sprawie:
uchylająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie powołania Gdańskiej Rady Seniorów.
Akt dodany dnia: 2018-06-05 15:20:05


Uchwała Nr 1552 Rady Miasta Gdańska z dnia 2018-05-24
100 KB
w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru powołania Gdańskiej Rady Seniorów.
Akt dodany dnia: 2018-06-05 15:15:09


Uchwała Nr 1551 Rady Miasta Gdańska z dnia 2018-05-24
100 KB
w sprawie:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdańska.
Akt dodany dnia: 2018-06-05 15:14:13


Uchwała Nr 1550 Rady Miasta Gdańska z dnia 2018-05-24
100 KB
w sprawie:
w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2018-06-05 15:12:51


Uchwała Nr 1549 Rady Miasta Gdańska z dnia 2018-05-24
596 KB
w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańsk.
Akt dodany dnia: 2018-06-05 15:11:30


Uchwała Nr 1548 Rady Miasta Gdańska z dnia 2018-05-24
101 KB
w sprawie:
w sprawie zwiększenia wysokości wynagrodzeń w pieczy zastępczej na terenie miasta Gdańska.
Akt dodany dnia: 2018-06-05 15:09:34


*znaleziono 156 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 31.