BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 978 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-06-19
206 KB
w sprawie:
przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury .
Akt dodany dnia: 2018-06-20 11:32:11


Zarządzenie Nr 977 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-06-19
206 KB
w sprawie:
przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury .
Akt dodany dnia: 2018-06-20 11:26:49


Zarządzenie Nr 976 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-06-19
1275 KB
w sprawie:
powołania Rady Fundacji Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2018-06-19 14:21:34


Zarządzenie Nr 975 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-06-18
64 KB
w sprawie:
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (59 KB )
Akt dodany dnia: 2018-06-19 11:30:40


Zarządzenie Nr 974 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-06-18
96 KB
w sprawie:
wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miasta Gdańska do reprezentowania Gminy Miasta Gdańska w Gdańskiej Organizacji Turystycznej oraz wyznaczenia Przewodniczącego Rady Gdańskiej Organizacji Turystycznej. .
Akt dodany dnia: 2018-06-19 10:01:21
Akt uchyla: 705/17


Zarządzenie Nr 973 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-06-18
146 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku do prowadzenia, w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej i wydawania decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów w toku tych postępowań.
Akt dodany dnia: 2018-06-19 09:13:47
Akt nowelizuje: 546/17


*znaleziono 837 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 167.