BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 648 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-04-20
139 KB
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (457 KB )
  - Załącznik nr 2 (544 KB )
  - Załącznik nr 3 (285 KB )
Akt dodany dnia: 2018-04-20 13:30:51


Zarządzenie Nr 647 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-04-20
107 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121.
Akt dodany dnia: 2018-04-20 14:30:17
Akt nowelizuje: 615/15


Zarządzenie Nr 632 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-04-19
137 KB
w sprawie:
w sprawie zastępstwa podczas nieobecności Prezydenta.
Akt dodany dnia: 2018-04-20 09:04:26


Zarządzenie Nr 627 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-04-18
99 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska uprawnień do zaciągania w 2018 roku zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XLVI/1357/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2018-2047 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (259 KB )
  - Załącznik nr 2 (228 KB )
Akt dodany dnia: 2018-04-19 12:54:16
Akt nowelizuje: 87/18


Zarządzenie Nr 626 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-04-18
66 KB
w sprawie:
w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych do oddania w najem w drodze przetargu publicznego ograniczonego i nieograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (111 KB )
Akt dodany dnia: 2018-04-19 10:46:48


Zarządzenie Nr 623 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-04-17
72 KB
w sprawie:
w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert na rzecz podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą w okresie do 12, 24, 36 miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (87 KB )
Akt dodany dnia: 2018-04-18 14:12:13


*znaleziono 559 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 111.