BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Zarządzenie Nr 590 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-04-27
258 KB
w sprawie:
w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego o nieodpłatne przekazanie na własność Gminie Miasta Gdańska nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa .
Akt dodany dnia: 2016-05-24 14:58:05


Zarządzenie Nr 127 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-01-19
138 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska poprzez wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym.
Akt dodany dnia: 2018-01-22 11:00:51
Akt nowelizuje: 548/17


Zarządzenie Nr 126 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-01-19
273 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów.
Akt dodany dnia: 2018-01-22 10:59:30
Akt nowelizuje: 1777/17


Zarządzenie Nr 125 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-01-18
71 KB
w sprawie:
w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert.

Załączniki do aktu prawa lokalnego:
  - Załącznik nr 1 (86 KB )
Akt dodany dnia: 2018-01-22 07:24:47


Zarządzenie Nr 101 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-01-17
79 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zaświadczeń, wezwań oraz wykonywania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska czynności związanych z wystawianiem i aktualizacją tytułów wykonawczych oraz czynności związanych z zabezpieczaniem zaległości podatkowych.
Akt dodany dnia: 2018-01-19 07:35:44
Akt nowelizuje: 882/13


Zarządzenie Nr 100 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2018-01-17
144 KB
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku do prowadzenia, w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej i wydawania postanowień administracyjnych oraz innych dokumentów w toku tych postępowań.
Akt dodany dnia: 2018-01-19 07:33:59
Akt nowelizuje: 547/17


*znaleziono 70 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 13.