Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

W tym dziale publikowane są informacje dotyczące zgłoszonych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (art. 30a Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r.)