BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Referat Mobilności Aktywnej

Kierownik: Remigiusz Kitliński
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
ul. 3 Maja 9
pokój nr 033B
tel.: +48 58 58 526 80 81
fax: +48 58 526 81 62
e-mail: remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.pl

Realizowane zadania Referatu:

  • Inicjowanie i koordynowanie działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej,
  • Przygotowywanie kampanii, warsztatów i konferencji informacyjno-edukacyjnych promujących codzienne wykorzystywanie rowerów w dojazdach do szkoły i pracy, poruszanie się pieszo oraz inne niezmotoryzowane formy mobilności,
  • Prowadzenie prac analitycznych, w tym tworzenia analiz mapowych bazujących na systemie informacji przestrzennych, dotyczących niezmotoryzowanych form mobilności,
  • Redagowanie portalu internetowego rowerowygdansk.pl,
  • Opiniowanie projektów organizacji ruchu, mających trwały wpływ na warunki poruszania się niezmotoryzowanych uczestników ruchu,
  • Koordynowanie współpracy międzynarodowej Gdańska w zakresie projektów edukacyjno-promocyjnych dotyczących mobilności aktywnej i zrównoważonego rozwoju,
  • Udział w międzynarodowych sieciach współpracy oraz inicjatywach dotyczących mobilności aktywnej i zrównoważonego rozwoju;
metryczka publikacji