BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Referent/podinspektor w Zespole Planowania i Sprawozdawczości Gdańskiego Centrum Świadczeń

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Referent/Podinspektor
w Zespole Planowania i Sprawozdawczości
w Gdańskim Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Małgorzata Krefta, zam. Gdańsk

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku referent/podinspektor. Kandydatka osiągnęła najwyższe wyniki w ramach zastosowanych metod naboru.

 

Gdańsk, dn. 28.08.2020 r.

Renata Polaszek

metryczka publikacji