BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje,
że na kierownicze stanowisko pomocnicze i obsługi
Konsultant ds. wsparcia psychologicznego/konsultant psycholog/psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
- 1 etat,

nie wybrano żadnego kandydata.

Wybrana osoba nie wyraziła zgody na zatrudnienie.

 
 
metryczka publikacji