BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Kierownik Dziennego Domu Pomocy w Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze została wybrana:

 

Pani Paulina Szyszka zam. Gdańsk

Uzasadnienie:

Pani Paulina Szyszka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się niezbędną wiedzą i doświadczeniem z zakresu objętego naborem, co zapewni prawidłowe wykonywanie zadań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka publikacji