BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Inspektor w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO
INSPEKTOR MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                      

W GDAŃSKU
Przewodniczący Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku informuje o zakończeniu procedury naboru na stanowisko  INSPEKTORA Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku.

 

 

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru, na w/wym. stanowisko urzędnicze została wybrana

Pani Magdalena Salamonowicz– zam. Gdańsk

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru


Pani Magdalena Salamonowicz spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania; posiada niezbędną wiedzę merytoryczną oraz predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

metryczka publikacji