BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Inspektor Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO INSPEKTOR MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GDAŃSKU


Przewodniczący Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku informuje o zakończeniu procedury naboru na stanowisko Inspektora Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku.

 

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru, na w/wym. stanowisko urzędnicze została wybrana:

Pani Joanna Celińska zam. Pszczółki

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Joanna Celińska spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęła najlepsze łączne wyniki ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów; posiada niezbędną wiedzę merytoryczną oraz predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

metryczka publikacji