BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Główny specjalista ds. historii i dziedzictwa kulturowego w Hevelianum

Informacja o wynikach naboru

w Hevelianum (ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk)

na stanowisko urzędnicze:

Główny specjalista ds. historii i dziedzictwa kulturowego

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:

Pan Jan Daniluk zam. w Gdańsku

 

Uzasadnienie

Kandydat spełnił wszystkie wymagania konieczne do pracy na
w/w stanowisku urzędniczym.

metryczka publikacji