BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Asystent w Zespole Analiz Przestrzennych w Biurze Rozwoju Gdańska

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, do zatrudnienia   na stanowisko asystenta w Zespole Analiz Przestrzennych wybrana została Pani Katarzyna Hrynkiewicz zamieszkała w Gdańsku.

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku asystenta, osiągając najwyższe wyniki w ramach przeprowadzonego naboru.

Jednocześnie uprzejmie dziękuję pozostałym kandydatom za zainteresowanie i chęć podjęcia pracy w Biurze Rozwoju Gdańska.

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

metryczka publikacji