Zastępca Kierownika Działu Technicznego w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrane zostały:

  • Pani Jolanta Kulesza zam. Gdańsk
  • Pani Iwona Zamrzycka zam. Gdańsk.

Kandydatki spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz uzyskały najwyższą ocenę komisji rekrutacyjnej w wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych.

Metryczka publikacji