Starszy referent ds. technicznych w Dziale Użytkowania Przestrzeni Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy referent ds. technicznych w Dziale Użytkowania Przestrzeni Publicznej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Jacek Lorynowicz zam. w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia.

Metryczka publikacji