Stanowisko ds. zamówień publicznych w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrany został:

  • Pan Łukasz Głodny zam. Chmielno.

Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz wykazał się wiedzą merytoryczną, co stwierdzono na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Metryczka publikacji