Stanowisko ds. technicznych w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrany został:

  • Pan Zbigniew Miaskowski zam. Gdańsk.

Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz wykazał się wiedzą w zakresie zajmowanego stanowiska, co stwierdzono ma podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Metryczka publikacji