Stanowisko ds. technicznych w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru nie została  zatrudniona żadna osoba.                       

Kandydat nie stawił się na rozmowę w wyznaczonym terminie.

Wobec powyższego komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o ponownym ogłoszeniu naboru.

Metryczka publikacji