Stanowisko ds. sprawozdawczości w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrana została:

  • Pani Joanna Jaszczak zam. Gdańsk.

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz wykazała się wiedzą merytoryczną, co stwierdzono na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Metryczka publikacji