Stanowisko ds. kancelaryjnych w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrane zostały:

  • Pani Aleksandra Ostasz zam. Gdańsk
  • Pani Małgorzata Piątkowska zam. Gdańsk
  • Pani Anita Rott zam. Mrzezino
  • Pani Ilona Wyrzykowska zam. Gdańsk.

Kandydatki spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz wykazały się największą wiedzą merytoryczną, co stwierdzono na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych.

Metryczka publikacji