Stanowisko ds. dokumentacji technicznej w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrane zostały:

  • Pani Agnieszka Hajduk zam. Gdańsk
  • Pani Alicja Winnicka zam. Gdańsk
  • Pani Paulina Karpik zam. Złotów
  • Pani Anna Semkow zam. Gdańsk

Kandydatki spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz uzyskały najwyższą ocenę komisji rekrutacyjnej, w wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych.

Metryczka publikacji