Specjalista w Zespole ds. Zamówień Ustawowych w Biurze Zamówień Publicznych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Specjalista w Zespole ds. Zamówień Ustawowych w Biurze Zamówień Publicznych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Informacja o zamknięciu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Zespole ds. Zamówień Ustawowych w Biurze Zamówień Publicznych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Informujemy, że została podjęta decyzja o zamknięciu procedury naboru na stanowisko:

Specjalista w Zespole ds. Zamówień Ustawowych w Biurze Zamówień Publicznych (N 40/2022)

 

Uzasadnienie:

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Zespole ds. Zamówień Ustawowych w Biurze Zamówień Publicznych, nie została zatrudniona żadna osoba. Kandydaci którzy złożyli aplikacje nie spełnili wymagań określonych w ogłoszeniu, w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań.


Gdańsk, 24.11.2022 r.

 

Metryczka publikacji