Specjalista w Dziale Obiektów Inżynierskich w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista w Dziale Obiektów Inżynierskich

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W związku z faktem, że nie wpłynęła żadna oferta pracy na w/w stanowisko, nabór został zamknięty.

W związku z powyższym nabór został zamknięty jako nierozstrzygnięty.

Metryczka publikacji