Referent ds. uzgodnień – 2 etaty w Dziale Uzgodnień w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowiska urzędnicze:

Referent ds. uzgodnień – 2 etaty
w Dziale Uzgodnień

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani:

  1. Pan Michał Smęder zam. w Gdańsku
  2. Pani Anna Semkow zam. Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazali się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia.

Metryczka publikacji