Referent ds. budżetu i kontroli w Dziale Budżetu i Kontroli w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. budżetu i kontroli w Dziale Budżetu i Kontroli

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Sylwia Cichowska zam. w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia.

Metryczka publikacji