Podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Integracji i Profilaktyki w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Referacie Dziennego Pobytu w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

W związku z zakończeniem procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Metryczka publikacji