Podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Wydziale Integracji i Profilaktyki w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspektor w Zespole Koordynowania Usług w Wydziale Integracji i Profilaktyki (1 etat, umowa o pracę)

W związku z zakończeniem procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany: Piotr Szymański zam. w Łapinie.

Kandydat spełnił wymagania formalne oraz posiada odpowiednie doświadczenie i predyspozycje potrzebne do pracy na ww. stanowisku

Metryczka publikacji