Opiekun w Domu Pomocy Społecznej "Orunia"

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Orunia” w Gdańsku ul. Starogardzka 20, ogłasza nabór na wolne stanowisko

Opiekuna.

 1. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
  • działania na rzecz mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,
  • w ramach zadań zespołu terapeutyczno – opiekuńczego,
  • współpraca z pracownikami pierwszego kontaktu oraz kontynuowanie realizacji zadań wynikających z indywidualnych planów wsparcia mieszkańców,
  • pomoc mieszkańcom w codziennych czynnościach miedzy innymi z zakresu samoobsługi, higieny osobistej,
  • aktywizowanie mieszkańców w celu zwiększenia ich samodzielności życiowej,
  • dbanie o sprawność fizyczną i psychiczną mieszkańców m.in. poprzez codzienną aktywność, spacery na świeżym powietrzu, gimnastykę, gry i zabawy ruchowe,
  • dbanie o zdrowie mieszkańców poprzez udział w konsultacjach medycznych,
  • organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz udział w imprezach integracyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych,
  • dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców.
 1. Wymagania:
  • wykształcenie minimum średnie, mile widziane kwalifikacje zawodowe: opiekun medyczny lub opiekun w domu pomocy społecznej - policealna szkoła medyczna,
  • mile widziane wykształcenie pedagogiczne, oraz doświadczenie zawodowe
   na podobnym stanowisku,
  • dobra organizacja pracy i samodzielność,
  • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
  • sumienność, uczciwość, odpowiedzialność,
  • wysoka kultura osobista oraz umiejętność skutecznej komunikacji,
  • radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
 1. Oferujemy:
  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • praca w systemie zmianowym 12 godzinnym,
  • terminowe wynagrodzenie,
  • w ramach umowy o pracę benefity: dodatek za wysługę lat, Fundusz Świadczeń Socjalnych, 13- pensję, nagrody jubileuszowe, kasa zapomogowo-pożyczkowa.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • aktualne CV, list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe,
  • podpisane oświadczenie do celów rekrutacji w Domu Pomocy Społecznej „WYRAŻENIE ZGODY PRZY REKRUTACJI” które dostępne jest na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej „Orunia”,
  • zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informacja o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach znajduje się na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej „Orunia”
  • Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w Domu Pomocy Społecznej „Orunia” ul. Starogardzka 20, 80-058 Gdańsk w zamkniętych kopertach lub na adres sekretariat@dpsorunia.pl lub przesyłać listownie na adres:

Dom Pomocy Społecznej Orunia

ul. Starogardzka 20

80-058 Gdańsk

z następującą adnotacją: „ Rekrutacja na stanowisko opiekuna”

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS Orunia w kwietniu 2022 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

 

Metryczka publikacji