Młodszy opiekun / opiekun w Domu Pomocy Społecznej "Polanki"

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Polanki w Gdańsku – Oliwie ul. Polanki 121 ogłasza nabór na stanowisko:

 

młodszego opiekuna / opiekuna w domu pomocy.

 

zatrudnienie od zaraz,  co najmniej 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia na stałe.


Praca w wymiarze pełnego etatu - 40 godzin tygodniowo, dwuzmianowa po 12 godzin według grafika
Zmiany : I – 7.00-19.00, II – 19.00-7.00 (dodatek za prace w nocy)

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna należy:

1. Wykonywanie czynności higieniczno - pielęgnacyjnych
2. Dbałość o wygląd i estetykę pokoi mieszkańców
3. Karmienie i pomoc w spożywaniu posiłków
4. Współudział w tworzeniu indywidualnych planów opieki i aktywizacja mieszkańców
5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
6. Współpraca w zespole opiekuńczo-terapeutycznym

Wymagania:
1. Wykształcenie średnie ogólne lub średnie medyczne
( mile widziane kwalifikacje zawodowe: opiekun medyczny lub opiekun w domu pomocy społecznej - policealna szkoła medyczna)
2. Umiejętność pracy w zespole
3. Rzetelność , odpowiedzialność
4. Łatwość nawiązywania kontaktów

Wymagane dokumenty:
1. Aktualne CV.
2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
3. List motywacyjny.
4. Kserokopie dokumentów: - świadectwa szkolne,
- świadectwa pracy.
5. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Badania - książeczka zdrowia (nosicielstwo)

Informacja tel: (58) 552 19 52 lub (58) 552 33 32 wew. 42

Oferty należy składać osobiście w Domu Pomocy Społecznej „Polanki” w Kadrach adres: 80-308 Gdańsku – Oliwie ul. Polanki 121.

Metryczka publikacji