Księgowy w Gdańskim Zespole Żłobków

Informacja o wyniku naboru na stanowisko:

Księgowy w Gdańskim Zespole Żłobków ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk

(Nr sprawy GZŻ.DK.1101.6.22.JK)

Dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko pracy nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie

Kandydatka, która spełniła warunki formalne, nie uzyskała wymaganej liczby punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. W związku z powyższym nabór został zamknięty jako nierozstrzygnięty.

Metryczka publikacji