Księgowy/starszy księgowy w Wydziale Finansowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: księgowy/starszy księgowy w Referacie Windykacji w Wydziale Finansowym (1 etat, umowa na zastępstwo)

W związku z zakończeniem procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Jedna z Kandydatek nie spełniła wymagań formalnych. Druga z Kandydatek nie została zaproszona na rozmowę z powodu braku kontaktu pod wskazanym w dokumentach numerem telefonu. Trzecia z Kandydatek nie spełniła oczekiwań pracodawcy.

Metryczka publikacji