Kierownik Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk”

Gdański Ogród Zoologiczny w Gdańsku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:

Kierownik Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk’’

nie została zatrudniona żadna osoba i Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o ponownym rozpisaniu konkursu. 

Uzasadnienie:
Na stanowisko Kierownika Schroniska dla bezdomnych zwierząt  nie wpłynęła żadna oferta.

Metryczka publikacji