Inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. profilaktyki w Wydziale Integracji i Profilaktyki w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista ds. profilaktyki w Wydziale Integracji i Profilaktyk (1 etat, umowa o pracę)

W związku z zakończeniem procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Kandydatki nie spełniły oczekiwań pracodawcy.

Metryczka publikacji