Inspektor nadzoru w Gdańskich Nieruchomościach

Gdańskie Nieruchomości informują, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrany został:

  • Pan Tomasz Gorgoń zam. Gdańsk.

Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko oraz wykazał się wiedzą merytoryczną, co stwierdzono na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Metryczka publikacji