Inspektor ds. obsługi sekretariatu w Gdańskim Zespole Żłobków

Informacja o wyniku naboru na stanowisko:

inspektor ds. obsługi sekretariatu w Gdańskim Zespole Żłobków ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk

(Nr sprawy GZŻ.DK.1101.5.22.JK)

Dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana:

Pani Monika Czyżewska zam. w Gdańsku

Uzasadnienie

Kandydatka spełnia wymogi formalne oraz posiada wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na w/w stanowisku, zweryfikowaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Metryczka publikacji