Inspektor ds. marketingu w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym

Gdański Ogród Zoologiczny informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektor ds. marketingu nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie:
Na stanowisko Inspektora do spraw marketingu wpłynęły 3 oferty. Kandydaci spełnili wymagania formalne. Dostępne środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenie są zdecydowanie niewystarczające wobec deklarowanych oczekiwań kandydatów.

Metryczka publikacji