Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury

1. Prezydent Miasta Gdańska podaje informację o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dworcowej 9.

2. Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego: listopad 2021 r.

3. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: luty 2022 r.

4. Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu miejskiego w Gdańsku i Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego archipelagu Kultury oraz przekazana pracownikom Gdańskiego Archipelagu Kultury.

5. Wymagania kwalifikacyjne na ww. stanowisko zostaną określone w ogłoszeniu o konkursie.

Metryczka publikacji