BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie RDOŚ dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz przyłączeń- część I: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Węzeł Rozdzielczy Gazu Kolnik - Stacja pomiarowa FSRU wraz ze światłowodem, przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą".

Zawiadomienie RDOŚ - skan (275.79 KB)

metryczka publikacji