BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o Konkursie Zabytek Zadbany 2019 organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa

Miejski Konserwator Zabytków w Gdańskim zawiadamia o konkursie "Zabytek Zadbany" organizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs skierowany jest do tych właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania. Zgłoszenia do konkursu mogą składać właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur WUOZ oraz konserwatorzy samorządowi.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania i promowania realizacji konserwatorskich. Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Regulamin i karta zgłoszeniowa konkursu są dostępne na stronie www.nid.pl oraz www.gov.pl

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać do sekretariatu konkursu na adres Oddziału Terenowego NID w Olsztynie , ul. 11 listopada 4, 10-104 Olsztyn.

Termin składania wniosków to 31 stycznia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Plik do pobrania

Konkurs Zabytek Zadbany 2019 (221.25 KB)

metryczka publikacji